ILS Scene assessment

Bij het benaderen van de plaats van het ongeval moet de ILS-er een aantal potentiële gevaren identificeren.
Scene assessment begint bij de oproep. Door kennis van de omgeving kan de ILS-er al voor aankomst weet hebben van de plaatselijke problemen:
· Is de locatie bekend vanwege ongewone omstandigheden?
· Geweld
· Gevaarlijke materialen
· Slecht wegdek
· Afgelegen ligging of moeilijk toegankelijk
Bekendheid met de lokale omstandigheden kan aanleiding zijn extra hulp in te schakelen (ambulance, brandweer, politie, redders met speciale bevrijdingsuitrusting).
Vraag bij de oproep om hoeveel slachtoffers het gaat.
Noem bij de oproep, indien bekend, of er andere hulpverleners mogelijk dichter in de buurt van het incident zijn. Die moet dan ingezet worden. De ILS-er gaat wel op weg naar het incident, behalve als hij dan teruggeroepen wordt.
Initiële scene assessment beschermt de ILS-er, ondersteunt bij een snelle herkenning van mogelijk letsel of ziekte en vergemakkelijkt het vaststellen van de benodigde behandeling.
Voorbeelden van overwegingen
· Ongevalsmechanisme
· Plaats waar het slachtoffer zich bevindt
· Aantal slachtoffers
· Mogelijk gevaarlijk materiaal of omstandigheden
· Airbags niet afgegaan
· Agressie
· Chemische containers
· Medicijnen
· Drugs
· Wapens
· Aanwezigheid van een dader

Plaats het hulpverleningsvoertuig bovenwinds op een veilige plaats.
Aandachtspunten hierbij zijn het overige verkeer, gevaren en ontsnappingsroute.
Beoordeel en zorg er voor dat de situatie veilig is voor de hulpverlener, omstanders of slachtoffer.
Verlaat onmiddellijk de plaats van het incident, wanneer de situatie risicovol of gevaarlijk is. Ga naar een veilige locatie. Blijf als ILS-ers bij elkaar. Ga pas terug als de locatie door bevoegden is vrijgegeven.
Schakel de politie in bij geweld en verdachte dan wel criminele omstandigheden.
Vraag zo mogelijk om toestemming voor de behandeling
Zorg er voor niet in aanraking te komen met lichaamsvloeistoffen als bloed, liquor en zweet. Was zo mogelijk de handen voor en na het contact met het slachtoffer met water en gewone zeep of 70% alcohol. Verwerk besmet materiaal op een verantwoorde manier; laat linnengoed door een wasserij apart verwerken, maak materiaal zo nodig schoon met alcohol 70%.
Voorkom contact met scherpe voorwerpen. Laat een daardoor ontstane wond eerst goed doorbloeden en desinfecteer daarna met jodium.
Gebruik zo nodig persoonlijke beschermingsmiddelen als handschoenen, mondmasker, veiligheidsbril, helm en/of veiligheidsschoenen.
Identificeer het ongevalsmechanisme
Bepaal welke personen medische aandacht nodig hebben, pas bij meerdere slachtoffers een triage toe.
Indeling:
Een gewond slachtoffer dat rond loopt is een T3 (uitgestelde behandeling)
Een niet lopend slachtoffer met een normale ademhaling en een pols onder de 120 is een T2 (urgent)
Een niet lopend slachtoffer met een niet normale ademhaling en een pols boven de 120 of pas een ademhaling na het openen van de luchtweg is een T1 (onmiddellijke hulp)
Een niet lopend slachtoffer dat ook na het openen van de luchtweg geen ademhaling heeft, wordt bij onvoldoende hulpverleners als overleden beschouwd (soms T4 genoemd). De keus is om zoveel mogelijk slachtoffers te helpen.
Schakel voldoende aanvullende hulp in.
Neem de juiste uitrusting mee naar het incident gebaseerd op de informatie vooraf en de scene assessment. Denk ook aan een telefoon of portofoon.
Vraag informatie aan slachtoffer, familie, getuigen en geef dit door aan de (coördinerende) ambulanceverpleegkundige. Schrijf dit samen met de eigen bevindingen op.
Aandachtspunten:
Eigen veiligheid eerst.
Sommige situaties en verplaatsingen van het slachtoffer vereisen hulpverleners met een speciale training of uitrusting. De ILS-er richt zo nodig een veilige plaats in, waar de redders de slachtoffers naar toe kunnen brengen.
Soms is een plan nodig om toegang tot het slachtoffer te krijgen om de hulpverleners niet in gevaar te brengen en het slachtoffer geen verder letsel toe te brengen.
Wees bedacht op een verandering in de situatie, houd daarom de omgeving voortdurend in de gaten.
Heb aandacht voor bewijzen en wis sporen zo mogelijk niet uit, wanneer sprake is van een mogelijke misdaad en bij verkeersongevallen.
Markeer of geef aan de politie door wanneer bewijzen zijn verplaatst of verstoord vanwege het verplaatsen of behandelen van het slachtoffer.
Bij veel slachtoffers kan het dichtstbijzijnde ziekenhuis overspoeld raken met slachtoffers. Laat het transport dan over aan de ambulancebemanning of de coördinator gewondenvervoer.

Geen opmerkingen: